GDPR

 

Från den 25 maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla som lag i Sverige. GDPR ersätter PUL (personuppgiftslagen). GDPR antogs av EU i april 2016.

Lidköpings Stenhuggeri AB använder de personuppgifter som du själv lämnar för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi spara bara dina kunduppgifter så länge vi behöver för våra redovisade syften, alltså så länge som krävs för att vi på bästa möjliga sätt skall kunna hjälpa er under och efter ett köp med hänsyn taget till att vi vill kunna bevara en god kundupplevelse och svara på frågor om tidigare interaktioner. Vi måste också ta hänsyn till att det kan finnas lagliga krav på att behålla viss information under en längre tid.

Detta innebär att vi kan behålla dina personuppgifter en rimlig period efter din senaste interaktion med oss. När uppgifterna vi har inte längre är nödvändiga för detta så raderar vi dem ur vårt system.

Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar!